Formulier geschil

Klachtenregeling Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Samen zoeken naar een oplossing

Met onderstaand formulier legt u uw klacht die niet opgelost kon worden met behulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris, voor aan de Geschillencommissie Keurmerk Zorgverleners. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt uw klacht opnieuw. Haar uitspraak in deze klacht is bindend.

 

Meldformulier Geschil

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ja
Nee
 
 
 
 
Ja
Nee
 
Ik erken de voorwaarde van betaling van de griffierechten (€ 50 of € 100).
 
Ik verklaar hierbij het formulier naar waarheid te hebben ingevuld
 
 
ik geef de voorkeur aan digitaal (klik op knop 'send')
Ik stuur mijn klacht (ook) schriftelijk
 

© Copyright 2017. All Rights Reserved.